เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ สังคม ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา พลศึกษา
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานทางการศึกษา
Download
ประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น
ข่าวนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 4 , 5 (เพิ่มเติม)
กีฬา สาธิตเกมส์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครูสอนดี ครูประเพ็ญ ตันจำรูญ ครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อดีตคุณครูโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ปัจจุบันได้ประจำการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา เด็กชายอธิพชร์ สุพรจิรพัฒน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ่แข่งขันกีฬาเทควันโดแซมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรม Open House แสดงผลงาน และจัดการแสดงโชว์ จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข่าวการศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงาน